Dodano dnia: 2023-01-21

Miejsce postojowe w miejscowości Bydgoszcz, Zaświat (kujawsko-pomorskie)

Zaświat, 85-685, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-08
Sygnatura: Km 9/21
Obszar działki: 0,0019 ha
Cena wywołania: 6 912 zł
Cena oszacowania: 9 217 zł
Wadium: 922 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Paulina Anna Pander

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 15/303,  Bydgoszcz,   85-065 Bydgoszcz

tel. +48 (52) 325 12 50 / fax. +48 (52) 325 12 50

Sygnatura: Km 9/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy Paulina Anna Pander na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-03-2023 o godz. 11:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, ul. Toruńska 64 A, 85-023 Bydgoszcz, pokój 13,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *********** położonej przy  ul. Zaświat (garaż), 85-685 Bydgoszcz , dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Toruńska 64a, Bydgoszcz, 85-131 Bydgoszcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
działka nr 3/48 o powierzchni 0,0019ha. Grunt w użytkowaniu wieczystym do 13-11-2095r. Dojazd drogą szutrową wewnętrzną z ul. Zaświat. Na działach garażowych jest sieć emergetyczna, poza tym brak innego uzbrojenia technicznego. Garaż znajduje się w budynku wielogarażowym o zabudowie szeregowej. Ściany murowane, tynkowane i malowane. Stropodach z płyt korytkowych, kryty papą. Wrota drewniane z roku 2012 zakonserwowane. Posadzka w garażu betonowa. Instalacja elektyczna. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 15,87m2, h=2,44m. (Licytowany jest tylko udział 1/2).

Suma oszacowania wynosi 9 217,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 912,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 921,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Toruniu 55951100000052783720000010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz, 85-128 Bydgoszcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
20.02.2023 11:00 - 11:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paulina Anna Pander

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bydgoszcz, Stawowa 7 (kujawsko-pomorskie)

Stawowa 7, 85-323, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-21
Cena wywołania: 1 841 550 zł
Cena oszacowania: 2 455 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Piękna 2/4,5 (kujawsko-pomorskie)

Piękna 2/4,5, 85-303, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-22
Cena wywołania: 179 000 zł
Cena oszacowania: 268 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Marii Curie Skłodowskiej 78/14 (kujawsko-pomorskie)

Marii Curie Skłodowskiej 78/14, 85-733, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł