Dodano dnia: 2023-08-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Bydgoszcz, Kormoranów 130 (kujawsko-pomorskie)

Kormoranów 130, 85-432, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: Km 291/23
Powierzchnia: 16,37m2
Cena wywołania: 39 750 zł
Cena oszacowania: 53 000 zł
Wadium: 5 300 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy

Jacek Zawadzki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 110,  Bydgoszcz,   85-010 Bydgoszcz

tel. 52 581 08 60 / fax. 52 581 08 60

Sygnatura: Km 291/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 291/23 w dniu: 19.09.2023 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- garażu położonego przy  Kormoranów 130, 85-432 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Toruńska 64A, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.

Opis nieruchomości:
garaż o powierzchni 16,37m2

 

Suma oszacowania wynosi 53 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 750,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
04.09.2023 10:00 - 10:15

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 94203000451110000003942530 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  26.09.2023 o godzinie: 09:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Jacek Zawadzki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Sieroca 4/9 (kujawsko-pomorskie)

Sieroca 4/9, 85-113, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
Cena wywołania: 156 412 zł
Cena oszacowania: 208 550 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Ku Wiatrakom 19/8 (kujawsko-pomorskie)

Ku Wiatrakom 19/8, 85-856, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 203 250 zł
Cena oszacowania: 271 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Curie-Skłodowskiej 6/11 (kujawsko-pomorskie)

Curie-Skłodowskiej 6/11, 85-094, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 51 912 zł
Cena oszacowania: 69 217 zł