Dodano dnia: 2023-11-14

Miejsce postojowe w miejscowości Białystok, Kręta 2 G-Garaż nr 88 (podlaskie)

Kręta 2 G-Garaż nr 88, 15-345, Białystok, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-11
Sygnatura: Km 3870/22
Obszar działki: 4814,8000 m2
Cena wywołania: 21 460 zł
Cena oszacowania: 28 613 zł
Wadium: 2 862 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Białymstoku

Tomasz Pieńkowski

Kancelaria Komornicza, Branickiego 17E,  Białystok,   15-085 Białystok

tel. 856506730 / fax. 

Sygnatura: Km 3870/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz Pieńkowski na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 3870/22 w dniu 11-12-2023 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sala XV, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest ******** położonej przy  ul. Kręta 2 G-Garaż , 15-345 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/145 niewydzielonej części nieruchomości, odpowiadającemu miejscu postojowemu numer 88 położonemu: 15-345 Białystok, ul. Kręta 2 G-Garaż, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/xxxxxxxx/9 stanowiącego własność dłużnika ***********. W tytule przelewu należy precyzyjne wskazać numer miejsca postojowego, którego wpłacona rękojmia dotyczy.

Suma oszacowania wynosi 28 613,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 459,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 861,30 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku ul. Mickiewicza103, 15-950  Białystok. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 65 12405211 1111 0010 7920 9202.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Tomasz Pieńkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Białystok, Pod Krzywą 33/1 (podlaskie). Działka numer: 225/2

Pod Krzywą 33/1, 15-256, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 740 250 zł
Cena oszacowania: 987 000 zł

Grunt w miejscowości Białystok, Techniczna (podlaskie). Działka numer: 1109

Techniczna, 15-621, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 5 818 763 zł
Cena oszacowania: 7 758 350 zł

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Artura Grottgera 4/22 (podlaskie)

Artura Grottgera 4/22, 15-213, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 56 404 zł
Cena oszacowania: 84 607 zł