Dodano dnia: 2020-02-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy składający się z sali sprzedaży i zaplecza

ul. Michała Wołodyjowskiego 14F, 59-100, Polkowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-08-18
Sygnatura: Km 1707/16
Powierzchnia: 63,87 m2
Cena wywołania: 106 067 zł
Cena oszacowania: 159 100 zł
Wadium: 15 910 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16,Lubin, 59-300 Lubin

tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100

Sygnatura: Km 1707/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2020 o godz. 14:30w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój nr III, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Dariusz Wełna, położonego przy Wołodyjowskiego 14F, 59-100 Polkowice, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: LE1U/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 63,87m2, składającego się z sali sprzedaży i zaplecza wraz z udziałem w wys. 39/1000 związanym z własnością lokalu (KW części wspólnej LE1U/xxxxxxxx/7),

Suma oszacowania wynosi 159 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/LEGNICA 11 10203017 0000 2102 0157 5513.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyc nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00, natomiast akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym można przeglądać codziennie w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytację w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Lubinie, ul. Wrocławska 3.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Maciej Kowalczyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, ul. Wolności 250/1 (dolnośląskie)

ul. Wolności 250/1, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-15
Cena wywołania: 82 500 zł
Cena oszacowania: 110 000 zł

Grunt w miejscowości Kiełczów, Kwiatowa (dolnośląskie). Działki numer: 317/29, 573/2, 316/16

Kwiatowa, 55-093, Kiełczów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 1 053 zł
Cena oszacowania: 1 404 zł

Grunt w miejscowości Biała, Biała (dolnośląskie). Działka numer: 405

Biała, 59-225, Biała, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 20 100 zł
Cena oszacowania: 26 800 zł