Dodano dnia: 2020-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy przy ulicy Fabrycznej

ul. Fabryczna 7, 41-400, Mysłowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-24
Sygnatura: KM 606/18
Obszar działki: 0,1291 ha
Cena wywołania: 190 180 zł
Cena oszacowania: 285 270 zł
Wadium: 28 527 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Bogusława Becker

Kancelaria Komornicza, Mikołowska 4a, Mysłowice, 41-400 Mysłowice

tel. 32 764 39 27 / fax. 32 764 39 27

Sygnatura: KM 606/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Bogusława Becker na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z siedzibą przy Krakowska 2, 41-400 Mysłowice, pokój 102, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Fabryczna 7, 41-400 Mysłowice, dla którego SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1L/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 285 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 190 180,00 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bogusława Becker


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Mysłowice, Oświęcimska (śląskie). Działki numer: 1538/4, 1537/4

Oświęcimska 54, 41-400, Mysłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 423 850 zł
Cena oszacowania: 635 776 zł

Dom w miejscowości Mysłowice, Fredry 49 (śląskie). Działka numer: 5879/42

Fredry 49, 41-400, Mysłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 253 500 zł
Cena oszacowania: 338 000 zł

Grunt w miejscowości Mysłowice, Oświęcimska (śląskie). Działki numer: 1537/4, 1538/4

Oświęcimska, 41-400, Mysłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 1 139 020 zł
Cena oszacowania: 1 708 530 zł