Dodano dnia: 2020-03-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy przy ulicy Armii Krajowej

ul. Armii Krajowej 20/1, 49-300, Brzeg, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-30
Sygnatura: Km 2234/17
Powierzchnia: 187,50 m2
Cena wywołania: 232 500 zł
Cena oszacowania: 310 000 zł
Wadium: 31 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Elwira Krupa

Kancelaria Komornicza, ul. Robotnicza 16A, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 77 44 44 300 / fax. 77 44 44 301

www.komornikbrzeg.com

Sygnatura: Km 2234/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Armii Krajowej 20/1, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa położona na kondygnacji piwnicznej znajduje sie w budynku, który został wzniesiony w 1914 roku , jest to budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, o kubaturze ok. 2500 m3. W budynku mieszczą się trzy lokale użytkowe , jeden na każdej kondygnacji. Zgodnie z zapisem w księdze wieczyst lokal użytkowy numer 1 składa się: z 6 pomieszczeń usługowych , 4 pomieszczeń wc, poczekalni i recepcji o obszarze187,50 m2. Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono , iż łączna powierzchnia użutkowa lokalu wynosi 164,08 m2. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 35988/100000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli we współwłasności wspólnych części budynku objętej księgą wieczystą numer OP1B/xxxxxxxx/4 .

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. we Wrocławiu ul.Szewska 72 34 1050 1575 1000 0090 3022 4415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
16.03.2020 12:00 - 12:20
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   Zastępca Komornika Sądowego

Komornik Sądowy          

Marcin Nowicki             


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rogalice, Rogalice 50 (opolskie). Działka numer: 18/2

Rogalice 50, 49-315, Rogalice, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 64 667 zł
Cena oszacowania: 97 000 zł

Dom w miejscowości Kamionek, Szkolna 11 (opolskie). Działki numer: 171, 176

Szkolna 11, 47-325, Kamionek, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 77 250 zł
Cena oszacowania: 103 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Głubczyce, Kochanowskiego 12/1 (opolskie)

Kochanowskiego 12/1, 48-100, Głubczyce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 90 000 zł
Cena oszacowania: 120 000 zł