Ogłoszenia nieruchomości: 1 726

Dwie działki zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budy...

Różańsko 4, 74-311, Różańsko, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 2,4560 ha
Cena: 288 375 zł

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym...

ul. Piaskowa 15, 44-293, Szczerbice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1218 ha
Cena: 103 575 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Ślusarska 9, 53-207, Wrocław, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0432 ha
Cena: 735 109 zł

Grunt rolny

Strzyżew Parcele, 05-08, Kampinos, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 36000 m2
Cena: 192 000 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Jejkowice, 44-290, Jejkowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,7202 ha
Cena: 37 725 zł

Ogródek działkowy

Golenice, 74-312, Golenice, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0539 ha
Cena: 1 467 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym...

Trzcinna 86, 74-304, Trzcinna, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0600 ha
Cena: 123 600 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Partynickiej

ul. Partynicka 7D/5A, 53-031, Wrocław, ul. Partynicka 7d/5a,, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 59,9900 m2
Cena: 269 250 zł

Garaż

ul. Dobra 5/G2, 08-400, Garwolin, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 30 m2
Cena: 13 560 zł

Grunt niezabudowany

ul. Jeziorna, 05-092, Łomianki Dolne, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,4804 ha
Cena: 49 500 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Południowa 61, 83-200, Starogard Gdański, (woj. pomorskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0499 ha
Cena: 251 335 zł

Dom wraz z zabudową gospodarczą

Pustynia 131B, 39-200, Pustynia, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0922 ha
Cena: 227 100 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana

ul. Stefana Starzyńskiego 38, 39-200, Dębica, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0459 ha
Cena: 366 000 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 1131 m2
Cena: 93 450 zł

Udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 289 m2
Cena: 12 113 zł

Nieruchomość zabudowana

ul. Wyzwolenia 61, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0420 ha
Cena: 624 000 zł

Niezabudowana działka gruntu pod inwestycje

ul. Podgórna, 62-00, Biskupice, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,5043 ha
Cena: 220 667 zł

Działka gruntu niezabudowana

Racławice, 38-340, Racławice, (woj. małopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,59 ha
Cena: 13 875 zł

Udział we współwłasności nieruchomości

ul. Poznańska 4B, 62-010, Pobiedziska, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0208 ha
Cena: 64 900 zł

Dwie niezabudowane działki

Grzepnica, 72-003, Grzepnica, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1038 ha
Cena: 71 925 zł

Lokal użytkowy niemieszkalny

I licytacja nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia Licytacja komornicza
Kategoria Lokale użytkowe
Adres nieruchomości ul. 30 Stycznia 15/6, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)
Cena wywołania 36 375 zł
Cena oszacowania 48 500 zł
Powierzchnia lokalu 28,5 m2
Data licytacji 25-05-2021
Komornik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski Kancelaria Komornicza nr VIII w Gorzowie Wielkopolskim

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Lista ksiąg wieczystych objętych licytacją komorniczą
1
GW1G/00102340/4

Pełna treść ogłoszenia nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Piotr Zalewski

Kancelaria Komornicza, Kossaka 1, Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp

tel. 957354321 / fax. 957354320

Sygnatura: Km 933/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2021 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. aula na parterze budynku, ul. Miśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój aula, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: **** ******** położonego przy ul. 30 Stycznia 15/06, 66-400 Gorzów Wlkp. , dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 48 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 , Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Zalewski