Dodano dnia: 2020-05-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy na poziomie przyziemia w budynku murowanym

ul. Franciszka Rakoczego 6/1, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-17
Sygnatura: KM 3436/18
Powierzchnia: 52,10 m2
Cena wywołania: 48 773 zł
Cena oszacowania: 65 031 zł
Wadium: 6 504 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Mariusz Stasiak

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 10/8, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166786752 / fax. 166786752

Sygnatura: KM 3436/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Rakoczego 6/1, 37-700 Przemyśl, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca lokal niemieszkalny nr 1 (według wpisu w rejestrze lokali miasta Przemyśl) położony w budynku nr 6 przy ul. Rakoczego w Przemyślu, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/3. Właścicielem w/w nieruchomości jest dłużnik Wiktor Różycki Lokal znajduje się na poziomie przyziemia w budynku murowanym, mieszkalno-usługowym, piętrowym, podpiwniczonym z częścią strychową. Przedmiotowy lokal składa się z jednego pomieszczenia. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,10m.kw. Wraz z w/w lokalem sprzedaży podlega także udział wynoszący 307/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą zgodnie z wpisem w księdze wieczystej stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej PR1P/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 65 031,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 773,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 503,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O/PRZEMYŚL 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700 Przemyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mariusz Stasiak


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Przemyśl, Adama Mickiewicza 20A/5 (podkarpackie)

Adama Mickiewicza 20A/5, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-10
e-licytacja
Cena wywołania: 115 500 zł
Cena oszacowania: 154 000 zł

Dom w miejscowości Przemyśl, Kazimierza Pułaskiego 20 (podkarpackie). Działka numer: 1932

Kazimierza Pułaskiego 20, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-24
e-licytacja
Cena wywołania: 7 350 zł
Cena oszacowania: 9 800 zł

Grunt w miejscowości Przemyśl, ul. Armii Krajowej (podkarpackie). Działka numer: 66

ul. Armii Krajowej, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
e-licytacja
Cena wywołania: 60 375 zł
Cena oszacowania: 80 500 zł