Dodano dnia: 2020-02-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy - biurowy

ul. Wojska Polskiego 13A, 70-470, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-13
Sygnatura: Km 825/13
Powierzchnia: 121,20 m2
Cena wywołania: 195 733 zł
Cena oszacowania: 293 600 zł
Wadium: 29 360 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Leszek Wietchy

Kancelaria Komornicza, S. Wyspaińskiego 39, Szczecin, 70-497 Szczecin

tel. 913113890 / fax. 913113892

Sygnatura: Km 825/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 Szczecin, pokój 50, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe stanowiące własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego połozonego w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 13 A, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw Sz1S/00116902/1. Własnościowe spółdzielcze prawo do ww. lokalu przysługuje Beacie i Dariuszowi Dragan.

Suma oszacowania wynosi 293 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 195 733,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska S. A. 31144011430000000010263638.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
11.03.2020 14:00 - 14:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Kaszubska 42, Szczecin, 70-227 Szczecin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Leszek Wietchy


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Szczecin, Andrzeja Struga 78a (zachodniopomorskie). Działka numer: 2/20

Andrzeja Struga 78a, 70-784, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 5 149 500 zł
Cena oszacowania: 6 866 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Grzymińska 31/1 (zachodniopomorskie)

Grzymińska 31/1, 71-706, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Fioletowej

ul. Fioletowa 53/10, 70-781, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł