Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy

ul. Czarneckiego 2, 66-470, Kostrzyn nad Odrą, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-17
Sygnatura: Km 736/16
Powierzchnia: 104,90 m2
Cena wywołania: 111 750 zł
Cena oszacowania: 149 000 zł
Wadium: 14 900 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słubicach

Włodzimierz Raczewski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Kostrzyn nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. 95 72599998 / fax. 95 72599998

Sygnatura: Km 736/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Włodzimierz Raczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach z siedzibą przy Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice, pokój 231, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Czarneckiego 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 149 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 98 10901900 0000 0001 2419 5484.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słubicach mieszczącym się pod adresem: Bohaterów Warszawy 3B, Słubice, 69-100 Słubice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Włodzimierz Raczewski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Zbąszynek, Zbąszynek (lubuskie)

Zbąszynek, 66-210, Zbąszynek, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 14 400 zł
Cena oszacowania: 19 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzoza, Brzoza 59/2 (lubuskie)

Brzoza 59/2, 66-500, Brzoza, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 37 875 zł
Cena oszacowania: 50 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Krzeszyce, Skwierzyńska 48a (lubuskie)

Skwierzyńska 48a, 66-435, Krzeszyce, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 871 500 zł
Cena oszacowania: 1 162 000 zł