Dodano dnia: 2020-02-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal użytkowy

al. Wojska Polskiego 29/U7, 70-473, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-16
Sygnatura: GKm 74/19
Powierzchnia: 153,61 m2
Cena wywołania: 825 000 zł
Cena oszacowania: 1 100 000 zł
Wadium: 110 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Katarzyna Karwecka

Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, Szczecin, 70-442 Szczecin

tel. 914223888 / fax.

Sygnatura: GKm 74/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

16-03-2020 o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 Szczecin, pokój 50, odbędzie siępierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego/ej do dłużnika **** ******** położonego przy

al. Wojska Polskiego 29/U7, 70-473 Szczecin,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 1 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 825 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczecin 07 14401143 0000 0000 1019 3745.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 15-03-2020 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal użytkowy składa się, zgodnie z treścią księgi wieczystej, z jednego pomieszczenia o pow. 153,61 m.kw., z którym związany jest udział 459/10000 w nieruchomości wspólnej o nr KW 61504/0. Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono, że pomieszczenia lokalu zostały przystosowane na dwa lokale usługowe: działalność związaną z salonem kuchennym "Wiking" oraz działalność gastronomiczną jako cafe bar i pierogarnia "Weranda". Do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT w stawce 23%

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.

Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Katarzyna Karwecka


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Grzymińska 31/1 (zachodniopomorskie)

Grzymińska 31/1, 71-706, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Fioletowej

ul. Fioletowa 53/10, 70-781, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł

Grunt w miejscowości Szczecin, Andrzeja Struga 78a (zachodniopomorskie). Działka numer: 2/20

Andrzeja Struga 78a, 70-784, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 5 149 500 zł
Cena oszacowania: 6 866 000 zł