Dodano dnia: 2020-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

lokal stanowiący odrębną nieruchomość

, , chorzów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-20
Sygnatura:  Km 3070/18, Km 3071/18, Km 3072/18
Cena wywołania: 123 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Iwona Ochęduszko

Kancelaria Komornicza, Wolności 39, Chorzów, 41-500 Chorzów

tel. 32 771 29 77 / fax. 32 771 29 77

Sygnatura:  Km 3070/18, Km 3071/18, Km 3072/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą przy Rostka 2, 41-500 Chorzów, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości oznaczonej jako lokal  stanowiący odrębną nieruchomośćbędącej własnością dłużników: **** ******** położonej pod adresem: Chorzów ul. Lipińska 3/1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chorzowie księga wieczysta o numerze KA1C/xxxxxxxx/8.


Suma oszacowania wynosi 164 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00 zł.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 17.00 do 19.00. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chorzowie na dwa tygodnie przed licytacją.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Chorzowie ul.Wolności 12 o numerze: 86 1050 1243 1000 0022 6080 8742.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Iwona Ochęduszko


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 22/26 (śląskie)

ul. Katowicka 22/26, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 59 067 zł
Cena oszacowania: 88 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Władysława Kuboszka 1A/6 (śląskie)

Władysława Kuboszka 1A/6, 44-253, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 19 650 zł
Cena oszacowania: 29 475 zł

Dom w miejscowości Buczkowice, Kaniowa 1157 (śląskie). Działka numer: 2738/12

Kaniowa 1157, 43-374, Buczkowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 152 666 zł
Cena oszacowania: 458 000 zł