Dodano dnia: 2020-03-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal przy ulicy Mickiewicza

ul. Adama Mickiewicza 13/3, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-23
Powierzchnia: 141,78 m2
Cena wywołania: 282 355 zł
Cena oszacowania: 376 473 zł
Wadium: 37 648 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Ogórek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2020r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 OSTRÓDA w sali nr  X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej pod adresem:

14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 13/3, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze EL1O/xxxxxxxx/1 wraz z udziałem 1300/10000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, o  powierzchni użytkowej 141,78 m2,

będącego  własnością dłużnika: Joanna Krygier-Grabowska.
Suma oszacowania wynosi 376 473,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 282 354,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 647,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 22 16001462 1879 3440 5000 0001
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać akta w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bartki, Bartki 1/1 (warmińsko-mazurskie)

Bartki 1/1, 14-120, Bartki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-23
Cena wywołania: 34 020 zł
Cena oszacowania: 51 030 zł

Grunt w miejscowości Elbląg, ul. Polderowa 21 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 150

ul. Polderowa 21, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 508 300 zł
Cena oszacowania: 677 733 zł

Grunt w miejscowości Woryny, Woryny (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 11/1

Woryny, 11-220, Woryny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 59 250 zł
Cena oszacowania: 79 000 zł