Dodano dnia: 2020-02-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal niemieszkalny przy ulicy Leśnej

ul. Leśna 12/52, 10-173, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-25
Sygnatura: Km 4209/18
Powierzchnia: 27,35 m2
Cena wywołania: 2 033 zł
Cena oszacowania: 2 710 zł
Wadium: 271 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Michał Krokowski

Kancelaria Komornicza, Mrongowiusza 4/4, Olsztyn , 10-537 Olsztyn

tel. 89 519 05 47 / fax.

Sygnatura: Km 4209/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn , pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Leśna 12/52, 10-900 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 2 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 032,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 271,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Oddział w Olsztynie 24 16001462 1839 1140 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul.Dąbrowszczaków 44, Olsztyn , 10-543 Olsztyn .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Krokowski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

mieszkanie Stramkowskiej 9

ul. Ludwiki Stramkowskiej 9/16, 10-689, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-15
Cena wywołania: 252 750 zł
Cena oszacowania: 337 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Popiełuszki 10/17 (warmińsko-mazurskie)

Popiełuszki 10/17, 10-693, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 333 750 zł
Cena oszacowania: 445 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, ul. Bolesława Limanowskiego 19 b/11 (warmińsko-mazurskie)

ul. Bolesława Limanowskiego 19 b/11, 10-341, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-15
Cena wywołania: 28 425 zł
Cena oszacowania: 37 900 zł