Dodano dnia: 2020-03-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

lokal mieszkalny

, , Mały Płock, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-23
Sygnatura: Km 1707/18
Cena wywołania: 68 667 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Joanna Grzech

Kancelaria Komornicza, Polowa 15, Łomża, 18-400 Łomżą

tel. 86-2198-117 / fax. 86-2198-117

Sygnatura: Km 1707/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy SR w Łomży na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2020 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój IX, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Kochanowskiego 23/3, 18-516 Mały Płock, dla którego Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 667,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: KB 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Joanna Grzech


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, ul. Emilii Plater 11a/20 (podlaskie)

ul. Emilii Plater 11a/20, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-11
Cena wywołania: 186 225 zł
Cena oszacowania: 248 300 zł

Grunt w miejscowości Gródek, Gródek (podlaskie). Działka numer: 586/3

Gródek, 16-040, Gródek, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 71 969 zł
Cena oszacowania: 95 959 zł

nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 151/2 o powierzchni 1,1306 ha

Łubin Kościelny, 17-100, Nowosady, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 429 000 zł
Cena oszacowania: 468 000 zł