Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość

, , Będzin, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-26
Sygnatura: KM 727/18
Cena wywołania: 54 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Piotr Sikorski

Kancelaria Komornicza, ul. Sobieskiego 36 b, Będzin, 42-500 Będzin

tel. 533-704-701 / fax.

Sygnatura: KM 727/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2020 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Śmigielskiego 7A/5, 42-500 Będzin, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowi odrębną nieruchomość położony jest pod adresem: 42-500 Będzin, Śmigielskiego ( pop. 9 Maja) 7 A/5, urządzono dla niego księgę wieczystą o numerze KA1B/xxxxxxxx/3. Powierzchnia lokalu wynosi 28,37 m2, ( 1 pokój) Z własnością lokalu nr 5 związany jest udział: 993/100000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KA1B/xxxxxxxx/5 na której posadowiony jest budynek nr 7A.

Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BŚ S.A. 23105012271000009065277254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Będzinie mieszczącym się pod adresem: ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Sikorski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Będzin, ul. Barlickiego 26 (śląskie)

ul. Barlickiego 26, 42-506, Będzin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 502 533 zł
Cena oszacowania: 2 000 500 zł

Grunt w miejscowości Będzin, Będzin (śląskie). Działka numer: 1825

Będzin, 42-500, Będzin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 9 075 zł
Cena oszacowania: 12 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Będzin, ul. Mieroszewskich 32/4 (śląskie)

ul. Mieroszewskich 32/4, 42-500, Będzin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 122 250 zł
Cena oszacowania: 163 000 zł