Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

lokal mieszkalny

, , Gostynin, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-19
Sygnatura: Km 100/19
Cena wywołania: 91 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, Gostynin, 09-500 Gostynin

tel. 24 387 17 17 / fax.

Sygnatura: Km 100/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się druga licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: **** ******** położonego przy Wyszyńskiego 27/3, 09-500 Gostynin, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Budynek z opiniowanym lokalem mieszkalnym zlokalizowany jest w Gostyninie przy ul. Wyszyńskiego 27, w otoczeniu podobnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zbudowanych w latach 1960 - 1980, które znajdują się w regularnej zabudowie osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i są zarządzane przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową. Na terenie osiedla znajdują się parkingi osiedlowe, place zabaw, boisko sportowe (mini orlik), altanki śmietnikowe, piesze i jezdne ciągi komunikacyjne, tereny zielone oraz kompleks garażowy. Przedmiotowy budynek położony jest w bliskiej odległości od ścisłego centrum Gostynina, ponadto w bliskiej odległości od budynku znajdują się obiekty handlowo – usługowe. Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się wyceniany lokal– wybudowano w 1979r. jako obiekt pięciokondygnacyjny, czteroklatkowy, w pełni podpiwniczony, wykonany w technologii wielkopłytowej OWT-67, ściany wewnętrzne i stropy – płyty żelbetowe, ściany zewnętrzne podłużne i szczytowe – żelbetowe trójwarstwowe, klatka schodowa – płytowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna. Budynek wyposażony jest w instalację: energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną (wody zimnej i ciepłej), centralnego ogrzewania. W przeszłości przedmiotowy budynek został poddany termomodernizacji. Wyceniany lokal- znajduje się na 2 kondygnacji budynku (I piętro) i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 48,17m2. Właściciel przedmiotowego lokalu mieszkalnego ma prawo korzystać z pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,3m2zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku. Mieszkanie o zadowalającym standardzie wykończenia, wskazujące na potrzebę przeprowadzenia remontu. Części działki 2597, na terenie której położony jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 27 przy ul. Wyszyńskiego objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zlokalizowana jest na terenie ulicy zbiorczej.Pozostała część działki usytuowana jest na terenie, dla którego brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynin ta cześć działki zlokalizowana jest na obszarze modernizacji istniejącej struktury przestrzennej o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW. Dla wycenianego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest urządzona księga wieczysta PL1G/xxxxxxxx/3 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie. Budynek przy ul. Wyszyńskiego 27 położony jest na działce o nr ewidencyjnym 2597 uregulowanej w księdze wieczystej PL1G/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 137 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 710,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 51 16001462 1835 9395 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gąsocin, Graniczna 2a (mazowieckie). Działki numer: 22/7, 22/9

Graniczna 2a, 06-440, Gąsocin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 551 333 zł
Cena oszacowania: 827 000 zł

Dom w miejscowości Radom, Zielna 19G (mazowieckie). Działka numer: 82/17

Zielna 19G, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 205 725 zł
Cena oszacowania: 274 300 zł

Dom w miejscowości Józefów, Józefów 60 (mazowieckie). Działki numer: 510, 609

Józefów 60, 27-350, Józefów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 355 050 zł
Cena oszacowania: 473 401 zł