Dodano dnia: 2020-03-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal mieszkalny przy ulicy Skłodowskiej-Curie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 111/2/20, 41-949, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-07
Sygnatura: Km 2583/17Km 522/18, Km 1061/18, Km 1867/18, Km 2394/18 i Km 1878/19
Powierzchnia: 48,70 m2
Cena wywołania: 72 900 zł
Cena oszacowania: 97 200 zł
Wadium: 9 720 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Piotr Stachera

Kancelaria Komornicza, Kalwaryjska 12, Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie

tel. / fax. 32 7676757

Sygnatura: Km 2583/17Km 522/18, Km 1061/18, Km 1867/18, Km 2394/18 i Km 1878/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00  w sali nr 10 budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 17 odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 111/2/20, stanowiącej własność  Mateusza Kubicy oraz Doroty Kubicy, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę  wieczystą o numerze GL1T/xxxxxxxx/7.  
Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 97 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 72 900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 9 720,00 zł  na rachunek urzędowy  komornika:
            ING Bank Śląski S.A. O. w Bytomiu  29 10501230 1000 0090 3082 2366
wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 2583/17. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób  najpóźniej dzień przed licytacją.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii  komornika lub na stronie internetowej:  www.licytacje.komornik.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny oględzin z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach  akta postępowania egzekucyjnego (sygn. akt nadzoru I Co 606/18  ).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Stachera


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radlin, ul. Rydułtowska 126A (śląskie). Działka numer: 526/31

ul. Rydułtowska 126A, 44-310, Radlin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 232 500 zł
Cena oszacowania: 310 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 11 (śląskie)

ul. 3 Maja 11, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 3 448 000 zł
Cena oszacowania: 5 172 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Będzin, ul. Gzichowskiej 11/16 (śląskie)

ul. Gzichowska 11/16, 42-500, Będzin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 96 300 zł
Cena oszacowania: 128 400 zł