Dodano dnia: 2020-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal mieszkalny przy Al. Konstytucji

aleja Konstytucji 3 Maja 30/14, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-08
Sygnatura: Km 2402/18
Powierzchnia: 49,10 m2
Cena wywołania: 105 225 zł
Cena oszacowania: 140 300 zł
Wadium: 14 030 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Paweł Żurawski

Kancelaria Komornicza, ul. Franciszka Walczaka 25, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 782 21 16 / fax. 95 782 21 17

Sygnatura: Km 2402/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52/bl. 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Al. Konstytucji 3 Maja 30/14,Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 140 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Żurawski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Kobylogórska 26/2 (lubuskie)

Kobylogórska 26/2, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 112 875 zł
Cena oszacowania: 150 500 zł