Dodano dnia: 2020-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

lokal mieszkalny nr 18 położony w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 72A o powierzchni 60,71 m2 składający się z holu, salonu z kuchnią, dwóch sypialni i łazienki

, , Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-04
Sygnatura: KM 1109/15
Cena wywołania: 346 650 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Magdalena Dyląg

Kancelaria Komornicza, Królewska 2, Kraków, 30-045 Kraków

tel. 126311075 / fax. 126311076

Sygnatura: KM 1109/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Magdalena Dyląg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2020 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-141, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: **** ******** położonego przy Chełmońskiego 72A/18, 31-340 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 462 200,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 346 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 98 8619 0006 0030 0325 8066 0001.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przedmiotowy lokal można oglądać w następującym terminie:


Data oględzin Godziny oględzin
29.01.2020 10:40 - 11:00
zaś elaborat znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Dyląg


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Kraków, ul. Kijowska 22/GARAŻ LMN3 (małopolskie)

ul. Kijowska 22/GARAŻ LMN3, 30-079, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 79 889 zł
Cena oszacowania: 106 518 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, ul. Zdrowa 2a/71 (małopolskie)

ul. Zdrowa 2a/71, 31-216, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 170 346 zł
Cena oszacowania: 227 128 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, ul. Wielicka 81/5 (małopolskie)

ul. Wielicka 81/5, 30-552, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-21
Cena wywołania: 292 625 zł
Cena oszacowania: 390 166 zł