Dodano dnia: 2020-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal mieszkalny na czwartym piętrze

ul. Józefa Chojnickiego 13D/9, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-10-08
Sygnatura: km 3346/18 i inne
Powierzchnia: 22,31 m2
Cena wywołania: 38 420 zł
Cena oszacowania: 51 226 zł
Wadium: 5 123 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Zbigniew Rudlicki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 17, Zabrze, 41-800 Zabrze

tel. 322712945 / fax. 322712945

Sygnatura: km 3346/18 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 132, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Chojnickiego 13D/9, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 22,31 m2 usytuowany na IV piętrze składa się pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal wyposażony we wszystkie instalacje łącznie z CO z nitki. Lokal wymaga remontu. Szczegóły: www.zabrze.rudlicki.komornik.pl

Suma oszacowania wynosi 51 226,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 419,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 122,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3-go Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zbigniew Rudlicki


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zabrze, Roosevelta 46 (śląskie)

ul. Roosevelta 46, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 547 500 zł
Cena oszacowania: 730 000 zł

Grunt w miejscowości Zabrze, Ziemska (śląskie). Działka numer: 341/16

Ziemska, 41-803, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 254 625 zł
Cena oszacowania: 339 500 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Zabrze, Makoszowska (śląskie)

Makoszowska, 41-810, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 13 125 zł
Cena oszacowania: 17 500 zł