Dodano dnia: 2020-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal mieszkalny dwupokojowy na pierwszym piętrze

ul. Słoneczna 5C/18, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-09-04
Sygnatura: Km 1180/16
Powierzchnia: 50,80 m2
Cena wywołania: 199 875 zł
Cena oszacowania: 266 500 zł
Wadium: 26 650 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Dorota Drobiecka

Kancelaria Komornicza, Al. Piłsudskiego 186, Marki, 05-270 Marki

tel. 22 497 10 46 / fax. 22 497 10 47

Sygnatura: Km 1180/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dorota Drobiecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Słoneczna 5C/18, 05-270 Marki, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Lokal składa się z hallu, kuchni, dwóch pokoi i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,80m2. Lokal posiada balkon o powierzchni 6,3m2. Ogólny stan techniczny i standard lokalu przyjmuje się jako dobry. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako bardzo dobry. Lokal posiada indywidualną instalację centralnego ogrzewania z kotłem gazowym. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 7 Oddział w Warszawie 97 10901841 0000 0001 4157 2636 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 266 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 7 Oddział w Warszawie 97 10901841 0000 0001 4157 2636.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dorota Drobiecka


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Marki, Okólna 16D (mazowieckie)

Okólna 16D, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 739 275 zł
Cena oszacowania: 985 700 zł

Grunt w miejscowości Marki, Jana Skrzetuskiego (mazowieckie). Działka numer: 10/2

Jana Skrzetuskiego, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 29 575 zł
Cena oszacowania: 44 363 zł