Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal Mieszkalny

, , Zabrze, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-25
Sygnatura: km 2826/19 i inne
Cena wywołania: 124 574 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Zbigniew Rudlicki

Kancelaria Komornicza, ul. Pułaskiego 17, Zabrze, 41-800 Zabrze

tel. 322712945 / fax. 322712945

Sygnatura: km 2826/19 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 224, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Częstochowska 2/5, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 117,98m2, położony na 1-szym piętrze w budynku IV kondygnacyjnym, o 2 klatkach schodowych. Budynek całkowicie podpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej z lat 20-tych ubiegłego wieku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki, przedpokoju, pomieszczenia wysokie na 3,46m. Do lokalu przynależy piwnica o pow.6,39m2. Lokal położony narożnie, posiada loggię. Do wszystkich pomieszczeń wejście z przedpokoju, w kuchni przejście do spiżarki. Stan techniczny lokalu – dobry. Lokal wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, teletechniczną. W budynku kotłownia na węgiel dla sieci c.o. w lokalach mieszkalnych. W lokalu odbiorniki c.o. konwektorowe, bojler elektryczny. Osoby chętne do oglądania nieruchomości winny się zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji celem ustalenia terminu oględzin.

Suma oszacowania wynosi 186 861,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 574,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 686,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3-go Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zbigniew Rudlicki


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Zabrze, Makoszowska (śląskie)

Makoszowska, 41-810, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 13 125 zł
Cena oszacowania: 17 500 zł

Grunt w miejscowości Zabrze, Ziemska (śląskie). Działka numer: 341/16

Ziemska, 41-803, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 254 625 zł
Cena oszacowania: 339 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zabrze, Roosevelta 46 (śląskie)

ul. Roosevelta 46, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-14
Cena wywołania: 547 500 zł
Cena oszacowania: 730 000 zł