Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal mieszkalny

Stary Jaworów 1B/2, 58-140, Stary Jaworów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-03
Sygnatura: Km 480/19
Powierzchnia: 57,56 m2
Cena wywołania: 101 936 zł
Cena oszacowania: 135 915 zł
Wadium: 13 592 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Małgorzata Walas

Kancelaria Komornicza, Pl. Św. Małgorzaty 1-2, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 746473160 / fax. 746473161

Sygnatura: Km 480/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 207, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Stary Jaworów 1 B/2,Stary Jaworów, 58-140 Jaworzyna Śląska, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 135 915,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 936,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 591,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. 1 O/Wałbrzych 21 1020 5095 0000 5302 0158 5579.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
18.03.2020 17:00 - 17:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Walas


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 5/4 (dolnośląskie)

ul. Kolejowa 5/4, 58-310, Szczawno-Zdrój, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 149 533 zł
Cena oszacowania: 224 300 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Chojnów, ul. Fabryczna (dolnośląskie)

ul. Fabryczna, 59-225, Chojnów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 111 000 zł
Cena oszacowania: 148 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 16/22 (dolnośląskie)

ul. Zdrojowa 16/22, 57-350, Kudowa-Zdrój, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 100 350 zł
Cena oszacowania: 133 800 zł