Dodano dnia: 2020-02-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Lokal mieszkalny

Maćki 5/4, 11-600, Maćki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-27
Sygnatura: Km 242/19
Powierzchnia: 51,70 m2
Cena wywołania: 44 673 zł
Cena oszacowania: 67 010 zł
Wadium: 6 701 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Agata Kowalewska

Kancelaria Komornicza, ul. Krzywa 2, Węgorzewo, 11-600 Węgorzewo

tel. 874273227 / fax. 874273227

Sygnatura: Km 242/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko, pokój 1, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy ,Maćki, 11-600 Węgorzewo, dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą o numerze OL2G/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 67 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 673,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 701,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Pisz 90102047530000080200060111.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agata Kowalewska


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bartoszyce, Kilińskiego 4 (warmińsko-mazurskie)

ul. Kilińskiego 4, 11-200, Bartoszyce, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 204 667 zł
Cena oszacowania: 307 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, ul. Robotnicza 45/23 (warmińsko-mazurskie)

ul. Robotnicza 45/23, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-11
Cena wywołania: 63 150 zł
Cena oszacowania: 84 200 zł

Grunt w miejscowości Suryty, Suryty (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 14/17

Suryty, 11-100, Suryty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 225 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł