Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

KW PL1P/00007472/3 nieruchomość w Płocku przy ul. Maszewskiej 2

, , Płock, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-24
Sygnatura: Km 377/18
Cena wywołania: 157 650 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Grzywiński

Kancelaria Komornicza, Jachowicza 10A, Płock, 09-402 Płock

tel. 24 3666696 / fax. 24 3666652

Sygnatura: Km 377/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Al. Kilińskiego 10B, 09-402 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Maszewska 2, 09-400 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości w postaci działki o nr ewidencyjnym 56/1, charakteryzującej się nieregularnym kształtem, o powierzchni 1660m2. Nieruchomość posiada dostęp do wodociągu miejskiego przebiegającego przez centralną część działki, własne ujęcie wody ze studni zlokalizowanej na nieruchomości, dostęp do miejskiej kanalizacji sanitarnej, ponadto przez teren działki przebiega główny kolektor kanalizacji deszczowej (KdD1500) i sieci telekomunikacyjne, a także znajduje się szambo lokalne, przyłącze do sieci energii elektrycznej, przyłącze do sieci telekomunikacyjnej, dostęp do sieci gazu ziemnego. Działka posiada dostęp do dróg utwardzonych nawierzchnią asfaltową. Na terenie działki znajduje się zabudowa mieszkalno-gospodarcza. Teren działki przy budynku mieszkalnym w niewielkiej części utwardzony nawierzchnią betonową. Pozostała część działki porośnięta dziką roślinnością trawiastą, miejscowo zadrzewiona i zakrzewiona, tereny zielone są znacznie zaniedbane. Teren działki w części ogrodzony, w części przylega do nieruchomości ogrodzonych. Na zabudowę składają się: budynek mieszkalny o pow. zabudowy 141m2, budynek gospodarczy I o pow. zabudowy 46m2 oraz budynek gospodarczy II o pow. zabudowy 40m2 - są to budynki o długoletnim okresie eksploatacji, w mało atrakcyjnym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 210 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 98 2030 0045 1110 0000 0272 1810.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Grzywiński


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Płock, ul. Batalionu "Parasol" 3/27 (mazowieckie)

ul. Batalionu "Parasol" 3/27, 09-410, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Płock, ul. Kilińskiego 41/7 (mazowieckie)

ul. Kilińskiego 41/7, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 1 413 516 zł
Cena oszacowania: 2 120 274 zł