Dodano dnia: 2020-01-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

KM 729/18

, , Jabłonna, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-06
Sygnatura: Km 729/18
Cena wywołania: 141 750 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Adam Wujek

Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 501737747 / fax. 227848388

Sygnatura: Km 729/18

Strona internetowa: http://www.komorniklegionowo.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości,  należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Przyrzecze , 05-110 Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/xxxxxxxx/9. Suma oszacowania wynosi 189 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 48 10901841 0000 0001 0714 2786.

Zgodnie z art. 962 § 1przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rejkojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Adam Wujek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rozalin, Młochowska 59 (mazowieckie). Działki numer: 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16

ul. Młochowska, 05-831, Rozalin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 295 559 zł
Cena oszacowania: 443 339 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Lazurowa 6/143 (mazowieckie)

ul. Lazurowa 6/143, 01-315, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-03
Cena wywołania: 244 514 zł
Cena oszacowania: 326 018 zł

Grunt w miejscowości Cząstków Polski, Cząstków Polski (mazowieckie). Działki numer: 468, 488/1, 488/2

Cząstków Polski, 05-152, Cząstków Polski, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 8 677 zł
Cena oszacowania: 13 016 zł