Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Jedenaście działek

Trojanów, Żabianka, Więcków , 08-445, Trojanów, Żabianka, Więcków , (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-17
Sygnatura: GKm 18/19
Obszar działki: 7,25 ha
Cena wywołania: 203 591 zł
Cena oszacowania: 271 454 zł
Wadium: 27 146 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Karol Michał Karaś

Kancelaria Komornicza, Adama Mickiewicz 2, Garwolin, 08-400 Garwolin

tel. (25) 740 10 20 / fax.

Sygnatura: GKm 18/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Karol Michał Karaś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie z siedzibą przy Aleja Legionów 46, 08-400 Garwolin, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 08-445 Trojanów, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1G/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Trojanów gmina Trojanów składająca się z działek nr 1416, nr 1433, nr 1547, nr 1424, w miejscowości Żabianka gmina Trojanów składająca się z działek nr 626/2, nr 687, nr 813, oraz w miejscowości Więcków gmina Trojanów składająca się z działek nr 68, nr 142, nr 188, nr 332 dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1G/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 271 454,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 590,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 145,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 87 1600 1127 1875 7217 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie mieszczącym się pod adresem: Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400 Garwolin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karol Michał Karaś


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Ludwinów, Ludwinów (mazowieckie). Działka numer: 728

Ludwinów, 05-254, Ludwinów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 22 500 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Czerwonych Maków 12/13 (mazowieckie)

Czerwonych Maków 12/13, 01-493, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-03
Cena wywołania: 390 225 zł
Cena oszacowania: 520 300 zł

Grunt w miejscowości Ołtarzew, ul. Poznańska 368B (mazowieckie). Działka numer: 164/2

ul. Poznańska 368B, 05-850, Ołtarzew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 359 001 zł
Cena oszacowania: 478 668 zł