Dodano dnia: 2020-02-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

. + inne

, , Lubliniec, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-04
Sygnatura: KM100/13
Cena wywołania: 578 775 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Marcin Pierzchała

Kancelaria Komornicza, pl. Konrada Mańki 5, Lubliniec, 42-700 Lubliniec

tel. (34) 351 49 87 537 192 537 / fax. (34) 351 49 87

Sygnatura: KM100/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu z siedzibą przy Sądowa 3, 42-700 Lubliniec, pokój 1.3, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy oleska 34,Lubliniec, 42-700 lubliniec, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
.

Suma oszacowania wynosi 771 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 578 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 170,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Oleska 34, 42-700 Lubliniec, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
.

Suma oszacowania wynosi 2 283 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 712 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 228 380,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Pierzchała


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Lubliniec, Oleska (śląskie). Działki numer: 2355/3, 320/8, 393/9, 2160/3, 2356/3

Oleska, 42-700, Lubliniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 2 291 625 zł
Cena oszacowania: 3 055 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Lubliniec, ul. Armii Krajowej 49/3 (śląskie)

ul. Armii Krajowej 49/3, 42-700, Lubliniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 183 600 zł
Cena oszacowania: 183 600 zł