Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

I licytacja KOŁOBRZEG ul. Portowa 18/316

ul. Portowa 18/316, 78-100, Kołobrzeg, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-17
Sygnatura: GKm 59/19
Powierzchnia: 38,80 m2
Cena wywołania: 295 050 zł
Cena oszacowania: 393 400 zł
Wadium: 39 340 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Michał Burzyński

Kancelaria Komornicza, ul. Graniczna 6, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 883 575 883 / fax.

Sygnatura: GKm 59/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michał Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy ul. Portowa 18/316, 78-100 Kołobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
lokal niemieszkalny nr 316 (w ewidencji hotelowej nr 324) o powierzchni użytkowej 38,80 m2 składający się z pokoju z aneksem kuchni, łazienki i przedpokoju; lokal znajduje się na 3 piętrze budynku od strony wschodniej; lokal posiada balkon; lokal znajduje się w budynku dwunastokondygnacyjnym, podpiwniczonym, konstrukcji żelbetowej, dach płaski, kryty papą asfaltową, obiekt w zabudowie pojedynczej; udział związany z własnością lokalu wynosi 2915/1000000 części;

Suma oszacowania wynosi 393 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 295 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. oddział w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 6 o nr 85 1240 6508 1111 0010 5765 3113.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 78-100.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Michał Burzyński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kołobrzeg, Portowa 18/111 (zachodniopomorskie)

Portowa 18/111, 78-100, Kołobrzeg, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-05-24
Cena wywołania: 310 425 zł
Cena oszacowania: 413 900 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kołobrzeg, Portowa 18/109 (zachodniopomorskie)

Portowa 18/109, 78-100, Kołobrzeg, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-05-24
Cena wywołania: 310 425 zł
Cena oszacowania: 413 900 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kołobrzeg, ul. Portowa 18 (zachodniopomorskie)

ul. Portowa 18, 78-100, Kołobrzeg, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-05-25
Cena wywołania: 1 134 733 zł
Cena oszacowania: 1 702 100 zł