Dodano dnia: 2020-01-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym

Sołtysy, 46-320, Sołtysy, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-26
Sygnatura: KM 2140/18
Obszar działki: 0,0500 ha
Cena wywołania: 29 333 zł
Cena oszacowania: 44 000 zł
Wadium: 4 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie

Aleksandra Wręczycka-Miemczyk

Kancelaria Komornicza, Wielkie Przedmieście 26A, Olesno, 46-300 Olesno

tel. (34) 359-73-18 / fax. (34) 359-73-18

Sygnatura: KM 2140/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wieluńska 26,Sołtysy, 46-320 Praszka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1L/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca działkę nr 23/2 w postaci gruntów rolnych zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. 56m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zab. 84m2 o łącznej powierzchni 0,0500ha, należącej do dłużnika: Mateusz Paluch położonej: 46-320 Praszka, Sołtysy,ul. Wieluńska 26 dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1L/xxxxxxxx/5]

Suma oszacowania wynosi 44 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Oleśnie (O.Centrum w Opolu) 24 1020 3668 0000 5002 0093 7722.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Aleksandra Wręczycka-Miemczyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Augustyna Kośnego, Augustyna Kośnego 8 (opolskie)

Augustyna Kośnego 8, 45-056, Augustyna Kośnego, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 406 500 zł
Cena oszacowania: 542 000 zł

Grunt w miejscowości Głubczyce, Tadeusza Kościuszki 11 (opolskie). Działka numer: 313/50

Tadeusza Kościuszki 11, 48-100, Głubczyce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 472 500 zł
Cena oszacowania: 316 000 zł

Grunt w miejscowości Rogożany, Rogożany 61 (opolskie). Działka numer: 163

Rogożany 61, 48-130, Rogożany, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 46 500 zł
Cena oszacowania: 62 000 zł