Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

grunty

, , Miłogostowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-27
Sygnatura: Km 1141/17
Cena wywołania: 55 763 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Krzysztof Kobus

Kancelaria Komornicza, Gwiezdna 8, Legnica, 59-220 Legnica

tel. (76)720-84-05 / fax. (76)720-84-06

Sygnatura: Km 1141/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Krzysztof Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Miłogostowice ,Miłogostowice, 59-216 Kunice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości niezabudowanej, położonej w granicach działki gruntu nr 81/3 obszaru 4,0531 ha w obrębie Miłogostowice. Nieruchomość usyytuowana poza zabudowaniami, w kierunku na południe. Działka bezpośrednio sąsiaduje z terenami upraw polowych oraz terenami leśnymi. Oznaczenie klasy i użytków gleb: RIVa - 0,1486 ha; RIVb - 1,0086 ha; RV - 1,7713 ha; RV - 1,1246 ha.

Suma oszacowania wynosi 74 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 762,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 435,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 25 10205226 0000 6702 0444 2661.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Kobus


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Świdnica, Rynek 26/02 (dolnośląskie)

Rynek 26/02, 58-100, Świdnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 91 333 zł
Cena oszacowania: 137 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Czajkowskiego 120 (dolnośląskie)

Czajkowskiego 120, 51-147, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 146 100 zł
Cena oszacowania: 194 800 zł

Grunt w miejscowości Myśliszów, ul. Polna (dolnośląskie). Działki numer: 438/2, 438/3, 438/4, 438/7

ul. Polna, 58-262, Myśliszów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 86 002 zł
Cena oszacowania: 308 970 zł