Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

grunty

, , Miłogostowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-27
Sygnatura: Km 1141/17
Cena wywołania: 55 763 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Krzysztof Kobus

Kancelaria Komornicza, Gwiezdna 8, Legnica, 59-220 Legnica

tel. (76)720-84-05 / fax. (76)720-84-06

Sygnatura: Km 1141/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Krzysztof Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Miłogostowice ,Miłogostowice, 59-216 Kunice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości niezabudowanej, położonej w granicach działki gruntu nr 81/3 obszaru 4,0531 ha w obrębie Miłogostowice. Nieruchomość usyytuowana poza zabudowaniami, w kierunku na południe. Działka bezpośrednio sąsiaduje z terenami upraw polowych oraz terenami leśnymi. Oznaczenie klasy i użytków gleb: RIVa - 0,1486 ha; RIVb - 1,0086 ha; RV - 1,7713 ha; RV - 1,1246 ha.

Suma oszacowania wynosi 74 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 762,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 435,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 25 10205226 0000 6702 0444 2661.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Kobus


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wrocław, Żółta 14 (dolnośląskie). Działki numer: 56/1, 48/10

Żółta 14, 54-043, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-06
Cena wywołania: 746 250 zł
Cena oszacowania: 995 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piechowice, Boczna 14/8 (dolnośląskie)

Boczna 14/8, 58-573, Piechowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-16
Cena wywołania: 50 700 zł
Cena oszacowania: 67 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Borów, Starowiejska (dolnośląskie)

Starowiejska, 57-160, Borów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-21
Cena wywołania: 2 927 250 zł
Cena oszacowania: 3 903 000 zł