Dodano dnia: 2020-01-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunty rolne zabudowane budynkiem mieszkalnym

ulica Kanada 172, 32-650, Witkowice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-13
Sygnatura: Km 2289/18
Obszar działki: 0,0725 ha
Cena wywołania: 189 933 zł
Cena oszacowania: 284 900 zł
Wadium: 28 490 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaSygn.akt Km 2289/18  


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13-03-2020r. o godz.11.00 w sali nr 208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Witkowice, przy ul. Kanada 172 posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/xxxxxxxx/4, opisanej jako: Grunty rolne zabudowane budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Kanada 172 w Witkowicach, działka nr 1286/1 o pow. 0,0725 ha. 
Działka nr 1286/1 zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym nr 172, uzbrojona w podstawowe media: woda, energia elektryczna. Teren działki nieogrodzony, porośnięty zielenią niezorganizowaną. Stan zagospodarowania słaby. 
Budynek mieszkalny jednorodzinny wzniesiony w 1985r. Remontowany w latach 2010-2012 . Budynek częściowo podpiwniczony - piwnice w stanie surowym, posiada 2 kondygnacje nadziemne: przyziemie, poddasze. Strych nad cz. budynku nieużytkowy. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Budynek nieocieplony, brak tynków zewnętrznych. Stan techniczny budynku przeciętny. Budynek wymaga termomodernizacji bryły budynku z wymianą pokrycia dachowego i ociepleniem dachu. Kondygnacja poddasza wykończona stan techniczny dobry standard dobry. W kondygnacji parteru wymagana kontynuacja budowy: wykonanie wylewek, ułożenie okładzin podłogowych, wykonanie gładzi gipsowych, pomalowania ścian montaż osprzętu elektrycznego, wykonanie łazienki i ubikacji. Stan techniczny kondygnacji przyziemia etap prac wykończeniowych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 . poz. 3881), działka nr 1286/1 położona jest na obszarze oznaczonym w MPZP symbolami 39RM - treny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 . poz. 3881). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kanada, która na tym odcinku jest nie urządzona i nie utwardzona. 
stanowiącej własność uczestników:
Szłapa Ewelina
Klęczar Maciej


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 284 900,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 189 933,33 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 28 490,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje godzina i data wpływu w/w kwoty na konto komornika).


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie usytuowane na czwartej kondygnacji bez windy

osiedle na Stoku 18/28, 30-718, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 148 125 zł
Cena oszacowania: 197 500 zł

Grunt w miejscowości Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 30 (małopolskie). Działka numer: 3/5

ul. Bocheńska 30, 32-720, Nowy Wiśnicz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 37 938 zł
Cena oszacowania: 56 907 zł

Dom w miejscowości Rząska, Półkole 21 (małopolskie). Działka numer: 20/6

Półkole 21, 30-199, Rząska, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 74 415 zł
Cena oszacowania: 99 220 zł