Dodano dnia: 2020-04-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunty rolne niezabudowane

Rudna Wielka 151-182, 36-054, Świlcza, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie, 36-054, Rudna Wielka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-07-08
Sygnatura: Km 4564/17
Obszar działki: 0,1400 ha
Cena wywołania: 55 650 zł
Cena oszacowania: 74 200 zł
Wadium: 7 420 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów

tel. 0177157878 / fax.

Sygnatura: Km 4564/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2020 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 36-054 Rudna Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 953 o pow. 0,14 ha ( RIIIa- 0,14 ha ), położona w obrębie 0007 Rudna Wielka, gm. Świlcza. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/xxxxxxxx/4 jest osoba fizyczna. Działka posiada dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, nieużytkowana ( porośnięta drzewami) i położona w terenie płaskim. Otoczenie działki nr 953 stanowią tereny niezabudowane i nieużytkowane, od strony zachodniej występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast od strony południowej droga dojazdowa oraz tory kolejowe. Działka posiada regularny kształt- wąski i wydłużony.

Suma oszacowania wynosi 74 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kowalówka, Kowalówka 24 (podkarpackie). Działki numer: 307, 321, 362, 363

Kowalówka, 37-613, Kowalówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 4 066 zł
Cena oszacowania: 6 100 zł

Grunt w miejscowości Jasionka, Lubenia, Jasionka, Lubenia (podkarpackie). Działki numer: 240/2, 240/3, 245/4, 250, 286/1, 286/4, 300/8, 300/9, 4104/3

Jasionka, Lubenia, 36-002, Jasionka, Lubenia, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-15
Cena wywołania: 55 694 zł
Cena oszacowania: 74 258 zł

Grunt w miejscowości Kramarzówka, Kramarzówka (podkarpackie). Działki numer: 1234, 2509

Kramarzówka, 37-560, Kramarzówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-18
Cena wywołania: 11 475 zł
Cena oszacowania: 15 300 zł