Dodano dnia: 2020-01-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

grunty rolne

, , Wola Krzywiecka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-07
Sygnatura: KM 307/18
Cena wywołania: 35 816 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax.

Sygnatura: KM 307/18

                                                     

                                                    OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                                nr KW PR1P/xxxxxxxx/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/3 o pow. 2,1934ha niezabudowana - grunty rolne  położonej: 37-755 Krzywcza, Wola Krzywiecka,
dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/xxxxxxxx/6  
należącej  do: FDK Factory Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 47 754,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 35 815,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 775,40zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:     

        

PKO BP SA I O. Przemyśl 43 10204274 2396 0000 2003 0718


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Śnigurskiego 9 w Przemyślu lub w Sądzie Rejonowym przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Przemyśl, ul. Armii Krajowej (podkarpackie). Działka numer: 66

ul. Armii Krajowej, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-26
e-licytacja
Cena wywołania: 60 375 zł
Cena oszacowania: 80 500 zł

Grunt w miejscowości Nowosielec, Nowosielec (podkarpackie). Działki numer: 2385, 2446, 375/1, 2333

Nowosielec, 37-400, Nowosielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-03
Cena wywołania: 25 540 zł
Cena oszacowania: 38 310 zł

nieruchomość

Jeżowe 58, 37-430, Jeżowe, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 92 522 zł
Cena oszacowania: 140 111 zł