Dodano dnia: 2019-10-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt zabudowany trzema budynkami o charakterze mieszkalnym i gospodarczym

, , Zagórze, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2019-11-26
Sygnatura: Km 2331/16
Cena wywołania: 297 525 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Mariusz Grabowski

Kancelaria Komornicza, Żwirki i Wigury 6/14, Częstochowa, 42-217 Częstochowa

tel. 34 365 66 80 / fax. 34 365 66 80

Sygnatura: Km 2331/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Mariusz Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Radosna 4,Zagórze, 42-100 Kłobuck, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 396 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mariusz Grabowski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Cisiec, Cisiec (śląskie). Działki numer: 4524/1, 8857, 8891, 8914, 8981, 9001, 9019, 9082, 9085, 9098, 9142, 9144/1, 9146/1

Cisiec, 34-350, Cisiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 2 250 zł
Cena oszacowania: 3 000 zł

Działka w Biernej

Sezamkowa, 34-326, Bierna, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 54 000 zł
Cena oszacowania: 72 000 zł

Grunt w miejscowości Jaworzno, ul. Kolejarzy (śląskie). Działki numer: 16/2, 16/33

ul. Kolejarzy, 43-602, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 16 664 zł
Cena oszacowania: 27 329 zł