Dodano dnia: 2022-10-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Żurominek, Żurominek (mazowieckie). Działka numer: 389/1

Żurominek, 06-522, Żurominek, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: Km 578/21
Obszar działki: 0,8789 ha
Cena wywołania: 163 425 zł
Cena oszacowania: 217 900 zł
Wadium: 21 790 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Daniel Stańczyk

Kancelaria Komornicza, Warszawska 4,  Żuromin,   09-300 09-300

tel. 236527565 / fax. 236527565

Sygnatura: Km 578/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Mławie Daniel Stańczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-11-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 2B,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  ul. , 06-522 Żurominek , dla której  Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 217 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 87 1600 1462 1819 7999 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  06-500.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Daniel Stańczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zielonka, Polna 25/25a/2 (mazowieckie)

Polna 25/25a/2, 05-220, Zielonka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 432 000 zł
Cena oszacowania: 648 000 zł

Grunt w miejscowości Milewo-Rączki, Milewo-Rączki 1 (mazowieckie). Działki numer: 77, 67/2

Milewo-Rączki 1, 06-408, Milewo-Rączki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 259 500 zł
Cena oszacowania: 346 000 zł

Grunt w miejscowości Kozłów Biskupi, Kasztanowa 13 (mazowieckie). Działka numer: 389/4

Kasztanowa 13, 96-513, Kozłów Biskupi, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 274 200 zł
Cena oszacowania: 365 600 zł