Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Żagań, Generała Józefa Bema 19 (lubuskie). Działki numer: 1671/10, 1671/3

Generała Józefa Bema 19, 68-100, Żagań, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura:  GKm 31/20
Obszar działki: 0,0717 ha + 0,0712 ha
Cena wywołania: 145 642 zł
Cena oszacowania: 194 190 zł
Wadium: 19 419 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu

Piotr Szymański

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 1, Żagań,  68-100 Żagań

tel. 684775170 / fax. 684775175

Sygnatura: GKm 31/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Kancelaria nr II na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 4, 68-100 Żagań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest . położonej przy ul. Bema 19,Żagań ,  68-100 Żagań, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Szprotawska 3, Żagań, 68-100 Żagań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1671/3 oraz prawo własności nieruchomości znajdujących się na tej działce. Nieruchomość to działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1671/3 o powierzchni 717 m2. Nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną miejską oraz zbiornik na nieczystości. Budynek położony na działce to budynek usługowo-magazynowy. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 432 m2, zaś powierzchnia użytkowa wynosi 395 m2. Konstrukcja budynku to słupy podporowe wewnątrz oraz elementy podporowe pod zadaszenie konstrukcji żelbetowej i betonowej. Ściany z pustaków, budynek otynkowany, posadzka cementowa, a bramy konstrukcji stalowej.

Suma oszacowania wynosi 162 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 032,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 271,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Szprotawska4, Żagań, 68-100  Żagań.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest . położonej przy ul. Bema , 68-100 Żagań, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Szprotawska 3, Żagań, 68-100 Żagań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 1671/10 o pow. 712m2.

Suma oszacowania wynosi 31 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 610,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 148,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Szprotawska4, Żagań, 68-100  Żagań.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKI S.A. 18 1020 5402 0000 0802 0388 7395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Szymański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żagań, Plac Klasztorny 8 (lubuskie)

Plac Klasztorny 8, 68-100, Żagań, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-05-24
e-licytacja
Cena wywołania: 396 000 zł
Cena oszacowania: 528 000 zł