Dodano dnia: 2023-10-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Wólka Husińska, Wólka Husińska (lubelskie). Działka numer: 121

Wólka Husińska, 22-440, WÓLKA HUSIŃSKA, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-08
Sygnatura: Km 852/21
Obszar działki: 0,7000 HA
Cena wywołania: 7 500 zł
Cena oszacowania: 10 000 zł
Wadium: 1 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu

Tomasz Godek

Kancelaria Komornicza, Jana Kiepury 10,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 5303980 / fax. 

Sygnatura: Km 852/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Kancelaria Komornicza Nr I w Zamościu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 852/21 w dniu 08-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11/sala , 22-400 Zamość, sala sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ***** *******  położonej przy  ,WÓLKA HUSIŃSKA,  22-440 Krasnobród, dla której   (adres: ul.  , Zamość, 22-400 Zamość)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
działka nr 121 Powierzchnia: 0,70 ha Użytki i klasy: Ls IV – 0,03 ha, Ls V – 0,34 ha, R IVa – 0,20 ha, R IVb – 0,08 ha, R VI – 0,05 ha Struktura użytków: lasy – 53%, grunty orne – 47%

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 1 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu ul. Wyszyńskiego11/sala , 22-400  Zamość. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Tomasz Godek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Klonownica Duża, Klonownica Duża (lubelskie). Działka numer: 266

Klonownica Duża, 21-504, Klonownica Duża, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-17
Cena wywołania: 24 667 zł
Cena oszacowania: 37 000 zł

Grunt w miejscowości Gawłówka, Gawłówka (lubelskie). Działka numer: 1103

Gawłówka, 21-132, Gawłówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-05
e-licytacja
Cena wywołania: 977 zł
Cena oszacowania: 1 302 zł

Grunt w miejscowości Kolonia Chłaniów, Kolonia Chłaniów (lubelskie). Działka numer: 738/1

Kolonia Chłaniów, 22-335, Kolonia Chłaniów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-28
Cena wywołania: 92 660 zł
Cena oszacowania: 123 546 zł