Dodano dnia: 2023-10-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Wólka Husińska, Wólka Husińska (lubelskie). Działka numer: 121

Wólka Husińska, 22-440, WÓLKA HUSIŃSKA, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-08
Sygnatura: Km 852/21
Obszar działki: 0,7000 HA
Cena wywołania: 7 500 zł
Cena oszacowania: 10 000 zł
Wadium: 1 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu

Tomasz Godek

Kancelaria Komornicza, Jana Kiepury 10,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 5303980 / fax. 

Sygnatura: Km 852/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Kancelaria Komornicza Nr I w Zamościu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 852/21 w dniu 08-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11/sala , 22-400 Zamość, sala sala 33, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ***** *******  położonej przy  ,WÓLKA HUSIŃSKA,  22-440 Krasnobród, dla której   (adres: ul.  , Zamość, 22-400 Zamość)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
działka nr 121 Powierzchnia: 0,70 ha Użytki i klasy: Ls IV – 0,03 ha, Ls V – 0,34 ha, R IVa – 0,20 ha, R IVb – 0,08 ha, R VI – 0,05 ha Struktura użytków: lasy – 53%, grunty orne – 47%

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 1 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu ul. Wyszyńskiego11/sala , 22-400  Zamość. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Tomasz Godek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Spławy Pierwsze, Poleśna 1, 1A (lubelskie). Działki numer: 310/1, 310/2, 310/3

Poleśna 1, 1A, 23-200, Spławy Pierwsze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 929 303 zł
Cena oszacowania: 1 239 070 zł

Grunt w miejscowości Huta, Huta (lubelskie). Działki numer: 506, 252, 198, 150, 49, 364, 363, 362, 361, 1257

Huta, 22-120, Huta, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 165 579 zł
Cena oszacowania: 227 902 zł

Grunt w miejscowości Kosarzew-Stróża, Kosarzew-Stróża (lubelskie). Działki numer: 129/2, 462/2, 460, 131/2, 459/2

Kosarzew-Stróża, 23-110, Kosarzew-Stróża, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 23 859 zł
Cena oszacowania: 132 068 zł