Dodano dnia: 2023-04-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Wolica, Wolica (małopolskie). Działka numer: 202/3

Wolica, 32-740, Wolica, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-05-30
Sygnatura: KM 742/03
Obszar działki: 0,07 ha
Cena wywołania: 913 zł
Cena oszacowania: 1 827 zł
Wadium: 183 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/3, Bochnia, 32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KM 742/03

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ UPROSZCZONEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 1013(6) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2023 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga uproszczona licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Wolica, 32-740 Łapanów, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 202/3 o  powierzchni 0,07 ha, posiada nieregularny kształt, porośnięta drzewostanem, duże spadki terenu. Dojazd do nieruchomości nieurządzony, teren nieogrodzony. W  sąsiedztwie lasy oraz pola uprawne. W  pobliżu zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z  uchwałą nr VII/44/03 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów” z  późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem RL – tereny leśne, kompleksy gospodarcze. Przez działkę przebiega trasa korytarza ekologicznego małopolski, cześć działki znajduje się na obszarze o  szczególnych wartościach naturalnych postulowanym do objęcia lokalnymi formami ochrony przyrody.

Suma oszacowania wynosi 1 827,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 913,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 182,70 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.05.2023 13:00 - 13:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Drzymała

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Brzoskwinia, Dworska 58 (małopolskie). Działki numer: 67/7, 67/11

Dworska 58, 32-084, Brzoskwinia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-13
e-licytacja
Cena wywołania: 246 890 zł
Cena oszacowania: 329 186 zł

Dom w miejscowości Chełmek, Jaworznicka 13I (małopolskie). Działki numer: 356/1, 357/2, 359/1, 355/4

Jaworznicka 13I, 32-660, Chełmek, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-05
e-licytacja
Cena wywołania: 538 800 zł
Cena oszacowania: 718 400 zł

Dom w miejscowości Gorzów, Gorzowska 116 (małopolskie). Działki numer: 1991, 789/7, 789/6, 627/2, 628/3, 628/1, 789/30

Gorzowska 116, 32-660, Gorzów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-23
e-licytacja
Cena wywołania: 135 021 zł
Cena oszacowania: 202 531 zł