Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Wojciechów, Maszki Wojciechowskie (lubelskie). Działka numer: 226

Maszki Wojciechowskie, 24-204, Wojciechów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 272/20
Obszar działki: 0,5000 ha
Cena wywołania: 18 000 zł
Cena oszacowania: 24 000 zł
Wadium: 2 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim

Kamil Kamiński

Kancelaria Komornicza, Tadeusza Kościuszki 4,  Opole Lubelskie,   24-300 Opole Lubelskie

tel. 81 820 00 11 / fax. 

Sygnatura: Km 272/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Opolu Lubelskim Kamil Kamiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 08:30  w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, pokój I,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **********  położonej przy  Maszki Wojciechowskie , 24-204 Wojciechów , dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Stary Rynek 46, OPOLE LUBELSKIE, 24-300 OPOLE LUBELSKIE)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest niezabudowana działka o numerze ewidencyjnym 226, położona we wsi Maszki Wojciechowskie, obręb 0010 Maszki Wojciechowskie. Działka ma powierzchnię 0,50 ha, jest opisana w ewidencji gruntów jako RIIIa grunty orne. Działka położona w środkowej części miejscowości. Odległość od miejscowości gminnej około 3,5 km, do centrum Lublin niespełna 30 km. Działka pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią użytki rolne, w pobliżu zabudowa zagrodowa. Działka o kształcie litery 'L" długości poszczególnych boków około 98m, 58m, 58m, 16,5m, 40m, 40m. Teren ogólnie płaski, z niewielkim obniżeniem. Działka bez uzbrojenia technicznego, niezabudowana, wykorzystywana rolniczo - obsiana rzepakiem. Regularnie uprawiana, nawożona, przydatność rolnicza - wysoka.

Suma oszacowania wynosi 24 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Lublin 33 1600 1446 1837 3480 3000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 46, Opole Lubelskie, 24-300  Opole Lubelskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kamil Kamiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Przyjaźni 15/30 (lubelskie)

Przyjaźni 15/30, 20-372, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-29
Cena wywołania: 162 750 zł
Cena oszacowania: 217 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Chełm, Kolejowa 64d/8 (lubelskie)

Kolejowa 64d/8, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-13
Cena wywołania: 98 070 zł
Cena oszacowania: 130 761 zł

Grunt w miejscowości Lipniak, Lipniak (lubelskie). Działka numer: 31/4

Lipniak, 20-050, Lipniak, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-07
Cena wywołania: 231 375 zł
Cena oszacowania: 308 500 zł