Dodano dnia: 2022-07-22

Grunt w miejscowości Węgielce, Węgielce (lubelskie). Działka numer: 710/1

Węgielce, 21-140, Węgielce, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-12
Obszar działki: 1,24 ha
Cena wywołania: 11 250 zł
Cena oszacowania: 15 000 zł
Wadium: 1 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Arkadiusz Włodarczyk
Kancelaria Komornicza  Nr II w Lubartowie
21-100 Lubartów ul. Lubelska 72A
tel.  81 854-26-49
Km 107/19

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 października 2022 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (sala IV) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości gruntowej, stanowiąca niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 710/1 (sklasyfikowana jako łąka - ŁIV) - położona w miejscowości Węgielce gm. Michów, o powierzchni 1,24 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/xxxxxxxx/2, stanowiąca własność **************; suma oszacowania wynosi 15 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 1 500,00zł;

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP S.A. O/Lubartów  34 10203206 0000 8102 0006 3537.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. 
Przeglądać operat szacunkowy oraz opis i oszacowanie nieruchomości można w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 11:00, czwartek od godziny 12:00 do godz. 15:00 oraz piątek od godz. 8:00 do 11:00. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz protokołu opisu i oszacowania nieruchomości należy zamawiać w I Wydziale  Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubartowie wyłącznie telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na konkretną godzinę.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art. 962 §1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 Komornik Sądowy
Arkadiusz Włodarczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Uchanie, Partyzantów 17 (lubelskie)

Partyzantów 17, 22-510, Uchanie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-12
Cena wywołania: 284 394 zł
Cena oszacowania: 379 192 zł

Mieszkanie w miejscowości Chełm, Przemysłowa 24/18 (lubelskie)

Przemysłowa 24/18, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-20
e-licytacja
Cena wywołania: 158 962 zł
Cena oszacowania: 211 950 zł

Nieruchomość w miejscowości Szewnia Dolna, Szewnia Dolna 88 (lubelskie)

Szewnia Dolna 88, 22-442, Szewnia Dolna, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 154 000 zł
Cena oszacowania: 231 000 zł