Dodano dnia: 2022-10-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Warszkajty, Warszkajty (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 3/2, 3/3

Warszkajty, 11-220, Warszkajty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-25
Sygnatura: Km 688/22
Obszar działki: i 28,2046 ha
Cena wywołania: 215 666 zł
Cena oszacowania: 323 500 zł
Wadium: 32 350 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Mariusz Goławski

Kancelaria Komornicza, Kętrzyńska 25b, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce

tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567

Sygnatura: Km 688/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, odbędzie się druga licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,WARSZKAJTY, 11-220 Górowo Iławeckie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 48 Warszkajty w gminie Górowo Iławeckie, składająca się z działek nr 3/2 i 3/3 o łącznej powierzchni 28,2046 ha .

Suma oszacowania wynosi 323 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 215 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 350,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Goławski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Wyspiańskiego 10/3 (warmińsko-mazurskie)

Wyspiańskiego 10/3, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 198 750 zł
Cena oszacowania: 265 000 zł

Grunt w miejscowości Plewki, Plewki (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 121

Plewki, 19-400, Plewki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 12 750 zł
Cena oszacowania: 17 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Prostki, Wiśniowo Ełckie 3/8 (warmińsko-mazurskie)

Wiśniowo Ełckie 3/8, 19-335, Prostki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 67 500 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł