Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Warszawa, Dwóch Mieczy 20A (mazowieckie). Działka numer: 84

Dwóch Mieczy 20A, 04-491, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura:  Km 6487/16
Obszar działki: 594,0000 m2
Cena wywołania: 56 844 zł
Cena oszacowania: 85 266 zł
Wadium: 8 527 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Pietrzyk

Kancelaria Komornicza, Murmańska 11, Warszawa,  04-203 Warszawa

tel. 22 101-26-99 / fax. 

Sygnatura: Km 6487/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój P-20,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** ***** położonej przy Dwóch Mieczy 20A, 04-491 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawaprowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest 1/4 niewydzielona część nieruchomości gruntowej o powierzchni 594m2, stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 84, obręb 3-00-50, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 83 m2.

Suma oszacowania wynosi 85 266,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 56 844,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 526,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15A, Warszawa, 03-813  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Pietrzyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jara 5A/5 (mazowieckie)

Jara 5A/5, 02-988, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-14
Cena wywołania: 798 375 zł
Cena oszacowania: 1 064 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Floriana Znanieckiego 4D/51 (mazowieckie)

Floriana Znanieckiego 4D/51, 03-980, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-06
Cena wywołania: 507 444 zł
Cena oszacowania: 761 166 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Grzybowska 61/G63 (mazowieckie)

Grzybowska 61/G63, 00-844, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-06-01
Cena wywołania: 34 800 zł
Cena oszacowania: 46 400 zł