Dodano dnia: 2021-12-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Wałcz, ul. Budowlanych (zachodniopomorskie). Działka numer: 3661/2

ul. Budowlanych, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Obszar działki: 1,0783 ha
Cena wywołania: 171 800 zł
Cena oszacowania: 257 700 zł
Wadium: 25 770 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1W/xxxxxxxx/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 22-02-2022 r. o godz. 12:30 w Sąd Rejonowy w Wałczu 78-600 Wałcz, ul.Sądowa 2  w sali nr 203 odbędzie się druga licytacja  
prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3661/2 o powierzchni 10783 m2 należącego do dłużnika **** ******** położonej: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych, :
dla której  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1W/xxxxxxxx/5 


Jest to jedno z 8 licytowanych w tym dniu praw użytkowania wieczystego nieruchomości, które stanowią  teren działek oraz budynków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą nieczynnego zakładu produkcyjnego. 
Użytkownikiem wieczystym gruntu będącego własnością Skarbu Państwa jest do dnia 5.12.2089 Fabryka Części Rowerowych „ROMET-WAŁCZ” Sp z o.o.
Działka o nr 3661/2 zabudowana jest budynkiem stacji wodociągowej o powierzchni użytkowej 52,50 m2. Obok budynku ogrodzone miejsce oznaczone jako ujęcie wody podziemnej. Teren działki nieutwardzony, porośnięty trawą i krzewami. Brak bezpośredniego dojazdu do nieruchomości - dojazd przez sąsiednie nieruchomości, stanowiące jeden funkcjonalny kompleks. 


Suma oszacowania wynosi 257 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    171 800,00zł.             
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika: 
SBL w Zakrzewie o/Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010 
z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ulicy Królowej Jadwigi 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. 
Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. dłużnika. 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. 


Komornik Sądowy
Wadim Gościk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wałcz, Tęczowa 5-7/19 (zachodniopomorskie)

Tęczowa 5-7/19, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-06
Cena wywołania: 112 050 zł
Cena oszacowania: 149 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałcz, Królowej Jadwigi 16/26 (zachodniopomorskie)

Królowej Jadwigi 16/26, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-06
Cena wywołania: 161 700 zł
Cena oszacowania: 215 600 zł