Dodano dnia: 2023-07-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Turze Pole, Turze Pole (podkarpackie). Działka numer: 173

Turze Pole, 36-206, Turze Pole, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: 534/22
Obszar działki: 1100m2
Cena wywołania: 2 445 zł
Cena oszacowania: 3 260 zł
Wadium: 326 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie

Karol Lipka

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 26, Brzozów,  36-200 Brzozów

tel. 13 420 02 77 / fax. 

Sygnatura: 534/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Karol Lipka Kancelaria Komornicza nr II w Brzozowie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2023 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Turze Pole,  36-206 Brzozów, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Brzozów, 36-200 Brzozów) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Działka o numerach 173 położona w miejscowości Turze Pole, nr KW KS1B/xxxxxxxx/9.Działka ma powierzchnię 1100m2 i stanowi w całości użytek RIVa. Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Suma oszacowania wynosi 3 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 445,00 zł. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00.

 

- nieruchomości położonej przy  ,Turze Pole,  36-206 Brzozów, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Brzozów, 36-200 Brzozów) prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze 187 położona w miejscowości Turze Pole, nr KW KS1B/xxxxxxxx/9.Działka ma powierzchnię 2100m2 i stanowi w całości użytek RIVa. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Art. 871. [Obowiązek natychmiastowej zapłaty ceny] Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Suma oszacowania wynosi 31 815,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 861,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 181,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 13:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 71 1600 1462 1897 5521 1000 0003 lub w postaci książeczki oszczednościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Karol Lipka

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Błażowa, Armii Krajowej 10/5 (podkarpackie)

Armii Krajowej 10/5, 36-030, Błażowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-22
Cena wywołania: 81 380 zł
Cena oszacowania: 122 070 zł

Mieszkanie w miejscowości Krosno, Lewakowskiego 8/4 (podkarpackie)

Lewakowskiego 8/4, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-21
Cena wywołania: 171 000 zł
Cena oszacowania: 228 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Krosno, Czajkowskiego 38/22 (podkarpackie)

Czajkowskiego 38/22, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-21
Cena wywołania: 60 038 zł
Cena oszacowania: 80 050 zł