Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Tarnowskie Góry, Zagórska (śląskie). Działka numer: 2467/65

Zagórska, 42-600, Tarnowskie Góry, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura:  KM 277/21
Obszar działki: 0,6552 ha
Cena wywołania: 1 023 975 zł
Cena oszacowania: 1 365 300 zł
Wadium: 136 530 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Monika Dornik-Siwy

Kancelaria Komornicza, Górnicza 3, Tarnowskie Góry,  42-600 Tarnowskie Góry

tel. 323210039 / fax. 

Sygnatura: KM 277/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach  na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Opolska dz.2467/65, 42-600 Tarnowskie Góry, dla której SĄD REJONOWY TARNOWSKIE GÓRY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , TARNOWSKIE GÓRY, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/xxxxxxxx/7.

 

Suma oszacowania wynosi 1 365 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 023 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 530,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski S.A. 86 1050 1230 1000 0090 3123 0486 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Monika Dornik-Siwy

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 58 (śląskie)

Aleja Józefa Piłsudskiego 58, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-06-17
Cena wywołania: 1 468 000 zł
Cena oszacowania: 2 202 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka 56/2 (śląskie)

Alfonsa Zgrzebnioka 56/2, 43-110, Tychy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-21
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł

Dom w miejscowości Pisarzowice, Jaśminowa 10 (śląskie). Działka numer: 1412

Jaśminowa 10, 43-332, Pisarzowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-07-21
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł