Dodano dnia: 2022-11-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Szpetal Górny, Wiślana (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 260/24

Wiślana, 87-811, Szpetal Górny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-12-19
Sygnatura: KM 1721/16
Obszar działki: 0,1771 ha
Cena wywołania: 56 850 zł
Cena oszacowania: 75 800 zł
Wadium: 7 580 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński

Kancelaria Komornicza, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 21A,  Włocławek,   87-800 Włocławek

tel. 54 231 29 95 / fax. 54 231 00 56

Sygnatura: KM 1721/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika  odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Szpetal Górny,  87-811 Fabianki, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek) prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa będąca drogą dojazdową, położona w miejscowości Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczona jako działka nr 260/24 o powierzchni 0,1771ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: WL1W/xxxxxxxx/9.

 

Suma oszacowania wynosi 75 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 850,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 580,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00.

 

Zgodnie z art. 867 1 § 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Bank BZ WBK S.A. o/WŁOCŁAWEK 53 1090 1519 0000 0001 3365 7143 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Witold Włodarczyk zastępca Michał Śliwiński

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wielkie Radowiska, Wielkie Radowiska (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 266/6

Wielkie Radowiska, 87-200, Wielkie Radowiska, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-09
Cena wywołania: 87 000 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł

Grunt w miejscowości Wielkie Radowiska, Wielkie Radowiska (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 266/4

Wielkie Radowiska, 87-200, Wielkie Radowiska, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-09
Cena wywołania: 165 750 zł
Cena oszacowania: 221 000 zł

Dom w miejscowości Włocławek, Tartaczna 1 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 148/2

Tartaczna 1, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-13
Cena wywołania: 974 000 zł
Cena oszacowania: 1 461 000 zł