Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Szczytniki, Szczytniki (świętokrzyskie). Działki numer: 603/2, 56, 68/21, 263/1, 263/2, 262/1, 262/2

Szczytniki, 27-620, Szczytniki, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura:  KM 682/19
Obszar działki: 1,7800 ha
Cena wywołania: 52 667 zł
Cena oszacowania: 70 222 zł
Wadium: 7 023 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz,  27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax. 

Sygnatura: KM 682/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój IV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ************ położonej przy  ,Szczytniki,  27-620 Dwikozy, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
1. Działka nr 56 o pow. 0,1100 ha, przylega do gminnej drogi asfaltowej ( kwota oszacowania 22 600,00 zł cena wywołania 16 950,00 zł ) 2. Działka nr 603/2 o pow. 0,6400 ha grunty rolne, bez dostępu do drogi publicznej, ( kwota oszacowania 17 860,00 zł, cena wywołania 13 395,00 zł ) 3. Działka nr 68/21 o pow. 0,0800 ha, łąki trwałe i nieużytki, dojazd drogą asfaltową ( kwota oszacowania 3 120,00 zł, cena wywołania 2 340,00 zł ) 4. Działka nr 262/1 i 263/1 o łącznej pow. 0,61 ha, działki rolne, bez dostępu do drogi publicznej ( kwota oszacowania 21 900,00 zł, cena wywołania 16 425,00 zł ) 5.Działki nr 262/2 i 263/2 o łącznej pow. 0,17 ha, działki rolne, dojazd nieutwardzony ( kwota oszacowania 4 740,00 z ł , kwota wywołania 3 555,00 zł )

Suma oszacowania wynosi 70 222,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 666,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 022,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/SANDOMIERZ 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600  Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Malinowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Starachowice, Podlesie 10 (świętokrzyskie)

Podlesie 10, 27-200, Starachowice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-26
Cena wywołania: 301 214 zł
Cena oszacowania: 401 619 zł

Grunt w miejscowości Widuchowa, Widuchowa (świętokrzyskie). Działki numer: 668/3, 673/1, 675/1, 673/1

Widuchowa, 28-100, Widuchowa, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-08
Cena wywołania: 9 125 zł
Cena oszacowania: 12 168 zł

Grunt w miejscowości Straszów, Straszów (świętokrzyskie). Działka numer: 459/5

Straszów, 26-212, Straszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-23
Cena wywołania: 42 458 zł
Cena oszacowania: 56 610 zł