Dodano dnia: 2023-01-10

Grunt w miejscowości Stawno, Stawno (zachodniopomorskie). Działka numer: 8

Stawno, 72-400, Stawno, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-06
Sygnatura: GKm 21/21
Obszar działki: 1,0400 ha
Cena wywołania: 15 825 zł
Cena oszacowania: 21 100 zł
Wadium: 2 110 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć

Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski

tel. 913824469 / fax. 913829215

Sygnatura: GKm 21/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Stawno, 72-400 Kamień Pomorski, dla której SĄD REJONOWY W KAMIENIU POMORSKIM IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 21 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 825,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 110,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w KANCELARII KOMORNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM: KAMIEŃ POMORSKI UL. MIESZKA I 2/3,  w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Artur Masojć

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stawno, Stawno (zachodniopomorskie). Działka numer: 111/4

Stawno, 72-400, Stawno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 698 850 zł
Cena oszacowania: 931 800 zł

Grunt w miejscowości Stawno, Stawno (zachodniopomorskie). Działka numer: 7

Stawno, 72-400, Stawno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 62 175 zł
Cena oszacowania: 82 900 zł

Grunt w miejscowości Stawno, Stawno (zachodniopomorskie). Działka numer: 133

Stawno, 72-400, Stawno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 239 625 zł
Cena oszacowania: 319 500 zł